Home

In-Medio : HRM- of ICT-specialist? Er net midden in!

In-Medio of letterlijk vertaald 'in het midden' positioneert zich tussen de HRM specialisten en de ICT wereld. Uw HRM-oplossing op maat ontstaat door het samenbrengen van het beste van deze twee werelden.

Onze visie behelst een glasheldere keuze voor cloudtechnologie, platformonafhankelijkheid en een Software as a Service (SaaS) model, waardoor onze oplossingen via eenvoudige, gebruiksvriendelijke schermen te allen tijde toegankelijk zijn vanop eender welk toestel (laptop, tablet, smartphone, ...).

Jo Kortleven heeft al zijn persoonlijke ervaringen, zijn ondernemerschap en zijn netwerk gebundeld tot dit ene nieuwe verhaal: In-Medio. Samen met de lancering van In-Medio is ook het eerste product operationeel. Meer info>>

Een gesprek in levende lijve is de beste communicatie

Een gesprek in levende lijve is de beste communicatie !